MDM prejemnik subvencije za individualni nastop na mednarodnem sejmu

Naziv operacije:Stainless Stell World 2017 - Maastricht 
 
Namen operacije:
Namen operacije je preko sofinanciranja individualnega nastopa podjetja na mednarodnem sejmu v tujini v letu 2017 omogočiti predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetja s tujimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati vpetost internacionalizacije podjetja. 
 
Financer: 
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) preko Ministrstva za gospodarski razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020«


V spletno trgovino