Izkušnje, tehnologija in strokovnost

Podjetje MDM posluje na področju nerjavnega jekla in aluminija že več kot 40 let. Dolga tradicija ohranjanja prožnosti, kakovosti ter visoke strokovnosti storitev je prežeta z neštetimi referencami, pridobljenimi v partnerstvih s podjetji iz Slovenije in tujine. MDM je ugledni partner podjetij iz kovinske, prehrambne, procesne, avtomobilske, kemične in farmacevtske industrije.

Politika kakovosti

Politika kakovosti je redno podvržena pregledu z namenom ugotavljanja njene nenehne primernosti.

Odraža se preko notranjega dokumenta, ki opredeljuje kodeks delovanja in določa predvsem:

  • poslovna načela
  • poslovno in strokovno delovanje podjetja
  • lojalnost in pripadnost zaposlenih
  • osebno odgovornost zaposlenih in odgovornost do podjetja, sodelavcev in družbe
  • zgled vodstva podjetja
  • varovanje ugleda družbe
  • urejenost delovnih prostorov in poslovno urejenost zaposlenih
  • pošteno ravnanje

Vodstvo predstavlja vzor predanosti kakovosti z iniciativo, razumevanjem in vizijo. Slednja vključuje zavezanost vseh zaposlenih za izpolnjevanje zahtev in pričakovanj kupcev ter nenehnemu izboljševanju sistema vodenja kakovosti.

V podjetju, ki opravlja prodajno, distribucijsko in proizvodno dejavnost, so prepoznani vsi procesi in za njih določeni skrbniki, ki skrbijo za nemoteno poslovanje. Vsi zaposleni skrbijo za identifikacijo, zagotavljanje, merjenje in razumevanje potreb kupcev.

Vsi zaposleni sodelujejo tako, da se stalno usposabljajo na področju prodajne, distribucijske in proizvodne dejavnosti ter s tem zagotavljajo kakovost proizvoda in opravljene storitve.

Služba kakovosti uvaja kriterije kakovosti z določanjem in uporabo relevantnih metod in delovnih procesov ter vzpostavlja sistem notranjega in zunanjega presojanja, poročanja o kakovosti ter skrbi za stalne izboljšave sistema.

V spletno trgovino