+381 11 440 94 70 infors@mdm.si

Iskustvo , tehnologija i stručnost

Tradiciju trgovanja nehrđajućim čelikom i aluminija njegujemo već 40 godina. Našu pouzdanost, fleksibilnost i učinkovitost potvrđuju brojne reference važnih domaćih i međunarodnih poduzeća. Materijal dostavljamo kupcima iz metaloprerađivačke, prehrambene, procesne, automobilske, kemijske i farmaceutske industrije.

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta redovno je predmet kontrole, kako bi se utvrdila njena kontinuirana prikladnost.

Odražava se u internom dokumentu koji definiše kodeks ponašanja i u prvom redu određuje:

  • poslovne principe,
  • poslovno i profesionalno poslovanje preduzeća,
  • lojalnost i pripadnost zaposlenih,
  • ličnu odgovornost zaposlenih i odgovornost prema preduzeću, saradnicima i društvu,
  • primer rukovodstva preduzeća,
  • zaštitu ugleda preduzeća,
  • uređenost radnih prostorija i poslovnu urednost zaposlenih,
  • pošteno postupanje.

Liderstvo predstavlja model posvećenosti kvalitetu sa inicijativom, razumevanjem i vizijom. Vizija podrazumeva zalaganje svih zaposlenih za ispunjenje zahteva i očekivanja kupaca kao i za stalno poboljšavanje sistema upravljanja kvalitetom.

U preduzeću koje obavlja prodaju, distribuciju i proizvodnju identifikuju se svi procesi i administratori koji su odgovorni za nesmetano poslovanje. Svi zaposleni odgovorni su za identifikaciju, pružanje, merenje i razumevanje potreba kupaca.

Svi zaposleni sarađuju tako da se stalno obučavaju u oblasti prodajnih, distributivnih i proizvodnih aktivnosti, čime se osigurava kvalitet proizvoda i pruženih usluga.

Služba kontrole kvaliteta uvodi kriterijume za definisanje kvaliteta identifikovanjem i korišćenjem relevantnih metoda i radnih procesa te uspostavlja sistem interne i eksterne revizije, izveštavanja o kvalitetu i obezbeđuje kontinualno poboljšavanje sistema.

V spletno trgovino